แหวนเกลี้ยง (Smooth Rings)

ทอง 9K แหวนเกลี้ยง แรขนแมว (พร้อมส่งไซส์ #54.)

฿ 5,490 ฿ 5,490

ทองขาว 9K แหวนเกลี้ยง แรขนแมว (พร้อมส่งไซส์ #55.)

฿ 6,790 ฿ 6,790

ทองขาว 9K แหวนเกลี้ยง แรขนแมว (พร้อมส่งไซส์ #56.)

฿ 5,490 ฿ 5,490

ทองขาว 9K แหวนเกลี้ยง แรขนแมว (พร้อมส่งไซส์ #55., #57)

฿ 7,790 ฿ 7,790

ทองขาว 9K แหวนเกลี้ยงปลอกมีด แรขนแมว (พร้อมส่งไซส์ #60.)

฿ 8,790 ฿ 8,790

ทองขาว 9K แหวนเกลี้ยง แรขนแมว (พร้อมส่งไซส์ #53.)

฿ 4,990 ฿ 4,990

ทองขาว 9K แหวนเกลี้ยง แรขนแมว (พร้อมส่งไซส์ #56.)

฿ 4,990 ฿ 4,990

ทองขาว 9K แหวนเกลี้ยง แรขนแมว (พร้อมส่งไซส์ #54.)

฿ 7,290 ฿ 7,290

ทองขาว 9K แหวนเกลี้ยง แรขนแมว (พร้อมส่งไซส์ #54, #56, #58., #59, #60)

฿ 6,990 ฿ 6,990

ทองขาว 9K แหวนเกลี้ยง แรขนแมว (พร้อมส่งไซส์ #54.)

฿ 4,990 ฿ 4,990

ทองขาว 9K แหวนเกลี้ยง แรขนแมว (พร้อมส่งไซส์ #54., #59)

฿ 5,990 ฿ 5,990

ทองขาว 9K แหวนเกลี้ยง แรขนแมว (พร้อมส่งไซส์ #58.)

฿ 7,790 ฿ 7,790

ทองขาว 9K แหวนเกลี้ยงปลอกมีด แรขนแมว (พร้อมส่งไซส์ #53, #55, #56, #59, #62)

฿ 5,990 ฿ 5,990

ทอง 9K แหวนเกลี้ยงปลอกมีด แรขนแมว (พร้อมส่งไซส์ #60)

฿ 5,990 ฿ 5,990