แหวนเพชรเม็ดเดียว

ทองขาว 9K เพชรแท้ 20 ตัง (พร้อมส่งไซส์ #60.)

฿ 21,490 ฿ 21,490

ทองขาว 9K เพชรแท้ 6 ตัง (พร้อมส่งไซส์ #55, #59)

฿ 9,490 ฿ 9,490

ทองขาว 9K เพชรแท้ 20 ตัง (พร้อมส่งไซส์ #59)

฿ 24,490 ฿ 24,490

ทองคำขาว 9K เพชรแท้ 30 ตัง GIA D color

฿ 28,990 ฿ 28,990

ทองขาว 9K เพชรแท้รวม 23 ตัง (พร้อมส่งไซส์ #46., #48, #52.)

฿ 18,990 ฿ 18,990

ทองขาว 9K เพชรแท้ 20 ตัง (พร้อมส่งไซส์ #56.)

฿ 18,990 ฿ 18,990

ทองขาว 9K เพชรแท้ 5 ตัง (พร้อมส่งไซส์ #54, #60., #61, #62)

฿ 7,790 ฿ 7,790

ทองขาว 9K เพชรแท้ 8 ตัง (พร้อมส่งไซส์ #55, #57.)

฿ 9,490 ฿ 9,490

ทองขาว 9K เพชรแท้ 20 ตัง (พร้อมส่งไซส์ #52.)

฿ 16,990 ฿ 16,990

ทองขาว 9K เพชรแท้ 8 ตัง (พร้อมส่งไซส์ #52)

฿ 8,790 ฿ 8,790

ทอง 9K เพชรแท้ 6 ตัง (พร้อมส่งไซส์ #53, #55, #57)

฿ 7,290 ฿ 7,290

ทองขาว 9K เพชรแท้ 6 ตัง (พร้อมส่งไซส์ #55, #59, #61)

฿ 7,290 ฿ 7,290

ทองขาว 9K เพชรแท้ 13 ตัง (พร้อมส่งไซส์ #58.)

฿ 15,490 ฿ 15,490

ทองขาว 9K เพชรแท้ 14 ตัง (พร้อมส่งไซส์ #57.)

฿ 14,990 ฿ 14,990

ทองขาว 9K เพชรแท้ 1 เม็ด 10 ตัง (พร้อมส่งไซส์ #55, #61., #64, #66)

฿ 10,490 ฿ 10,490

ทอง 9K เพชรแท้ 7 ตัง (พร้อมส่งไซส์ #54, #55, #56, #59, #60)

฿ 8,590 ฿ 8,590

ทองขาว 9K เพชรแท้ 7 ตัง (พร้อมส่งไซส์ #53x2, #54., #57.x2, #60x2, #62, #64)

฿ 8,590 ฿ 8,590

ทองขาว 9K เพชรแท้ 20 ตัง (พร้อมส่งไซส์ #54, #55., #58, #62)

฿ 21,490 ฿ 21,490

ทองขาว 9K เพชรแท้ 5 ตัง (พร้อมส่งไซส์ #54, #56.)

฿ 7,490 ฿ 7,490

ทอง 9K เพชรแท้ 10 ตัง

฿ 10,490 ฿ 10,490

ทอง 9K เพชรแท้ 12 ตัง (พร้อมส่งไซส์ #57, #62)

฿ 11,990 ฿ 11,990

ทองขาว 9K เพชรแท้ 12 ตัง (พร้อมส่งไซส์ #54, #55x2, #56x2, #57, #58., #59, #60x2)

฿ 11,990 ฿ 11,990

ทองขาว 9K เพชรแท้ 30 ตัง GIA D color (พร้อมส่งไซส์ #50.)

฿ 28,990 ฿ 28,990

ทองขาว 9K เพชรแท้ 10 ตัง (พร้อมส่งไซส์ #56., #60)

฿ 10,490 ฿ 10,490

ทองขาว 9K เพชรแท้รวม 12 ตัง (พร้อมส่งไซส์ #55, #58, #59.)

฿ 11,990 ฿ 11,990

ทอง 9K เพชรแท้ 11 ตัง (พร้อมส่งไซส์ #53, #56)

฿ 10,590 ฿ 10,590

ทองขาว 9K เพชรแท้ 11 ตัง (พร้อมส่งไซส์ #53x2, #54x2, #56, #57., #59., #61)

฿ 10,590 ฿ 10,590

ทองขาว 9K เพชรแท้ 5 ตัง (พร้อมส่งไซส์ #51, #55, #57., #59, #62, #64)

฿ 6,990 ฿ 6,990