LNI Jewelry 
ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่าน 
ร้านแอลเอ็นไอ จิวเวลรี่ จำหน่ายเครื่องประดับเพชรแท้ ชิ้นงานปราณีตงดงาม ในราคาย่อมเยาว์

TOP PRODUCTS

ทองขาว 9K เพชรแท้ 30 ตัง GIA D Color เพชรรวม 39 ตัง (พร้อมส่ง 18K ไซส์ #53.)

฿ 33,990 ฿ 33,990

ทองขาว 9K เพชรแท้ 15 ตัง (พร้อมส่งไซส์ #56, #57., #59x2)

฿ 14,390 ฿ 14,390

ทองขาว 9K เพชรแท้รวม 50 ตัง (พร้อมส่งไซส์ #61.)

฿ 24,790 ฿ 24,790

ทองขาว 9K เพชรแท้รวม 24 ตัง (พร้อมส่งไซส์ #54.)

฿ 10,990 ฿ 10,990

New Couple Rings

ทองขาว 9K แหวนหญิง เพชรแท้ 5 ตัง แหวนชาย เพชรแท้ 8 ตัง

฿ 16,900 ฿ 16,900

ทอง 9K แหวนหญิง เพชรแท้รวม 19 ตัง แหวนชาย เพชรแท้ 6 ตัง

฿ 16,700 ฿ 16,700

ทองขาว 9K แหวนหญิง เพชรแท้รวม 21 ตัง แหวนชาย เพชรแท้ 7 ตัง

฿ 22,000 ฿ 22,000

ทองขาว 9K แหวนหญิง เพชรแท้รวม 34 ตัง แหวนชาย เพชรแท้รวม 12 ตัง

฿ 22,400 ฿ 22,400