แหวนเพชรใส่ประจำวัน

ทองขาว 9K เพชรแท้รวม 6 ตัง (พร้อมส่งไซส์ #52)

฿ 4,990 ฿ 4,990

ทองขาว 9K เพชรแท้รวม 8 ตัง (พร้อมส่งไซส์ #53.)

฿ 6,190 ฿ 6,190

ทองขาว 9K เพชรแท้ 8 ตัง (พร้อมส่งไซส์ #55, #57.)

฿ 9,490 ฿ 9,490

ทอง 9K เพชรแท้รวม 20 ตัง

฿ 10,490 ฿ 10,490

ทองขาว 9K เพชรแท้รวม 20 ตัง (พร้อมส่งไซส์ #53.)

฿ 10,490 ฿ 10,490

ทองขาว 9K เพชรแท้ 5 ตัง (พร้อมส่งไซส์ #54, #56.)

฿ 7,490 ฿ 7,490

ทองขาว 9K เพชรแท้ 5 ตัง (พร้อมส่งไซส์ #50, #53)

฿ 5,290 ฿ 5,290

ทองขาว 9K เพชรแท้รวม 32 ตัง

฿ 11,290 ฿ 11,290

ทอง 9K เพชรแท้รวม 32 ตัง

฿ 11,290 ฿ 11,290

ทอง 9K เพชรแท้รวม 14.5 ตัง (พร้อมส่งไซส์ #53.)

฿ 6,990 ฿ 6,990

ทอง 9K เพชรแท้รวม 6 ตัง

฿ 4,990 ฿ 4,990

ทอง 9K เพชรแท้รวม 31 ตัง (พร้อมส่งไซส์ #54.)

฿ 13,590 ฿ 13,590

ทองพิงค์โกล์ 9K เพชรแท้รวม 31 ตัง

฿ 13,590 ฿ 13,590

ทองขาว 9K เพชรแท้รวม 6 ตัง (พร้อมส่งไซส์ #53., #55)

฿ 6,290 ฿ 6,290

ทอง 9K เพชรแท้รวม 6 ตัง (พร้อมส่งไซส์ #53, #55, #57)

฿ 6,290 ฿ 6,290

ทองขาว 9K เพชรแท้ 3 ตัง (พร้อมส่งไซส์ #50, #53, #55, #56., #58)

฿ 6,290 ฿ 6,290

ทอง 9K เพชรแท้ 3 ตัง (พร้อมส่งไซส์ #57.)

฿ 6,290 ฿ 6,290

ทอง 9K เพชรแท้รวม 12 ตัง (พร้อมส่งไซส์ #53.)

฿ 7,590 ฿ 7,590

ทองขาว 9K เพชรแท้รวม 9 ตัง

฿ 4,990 ฿ 4,990

ทอง 9K เพชรแท้รวม 9 ตัง (พร้อมส่งไซส์ #54.)

฿ 4,990 ฿ 4,990

ทองขาว 9K เพชรแท้ 5 เม็ด 8 ตัง (พร้อมส่งไซส์ #50.5.)

฿ 3,690 ฿ 3,690

ทอง 9K เพชรแท้รวม 12 ตัง (พร้อมส่งไซส์ #52.)

฿ 5,990 ฿ 5,990

ทอง 9K เพชรแท้รวม 9 ตัง

฿ 4,990 ฿ 4,990

ทองขาว 9K เพชรแท้รวม 31 ตัง (พร้อมส่งไซส์ #50., #52)

฿ 13,590 ฿ 13,590

ทอง 9K เพชรแท้รวม 5 ตัง (พร้อมส่งไซส์ #51, #52)

฿ 4,490 ฿ 4,490