share
ทองเค

ทองเคเป็นเกณฑ์บ่งบอกความบริสุทธิ์ของทอง มีหน่วยเป็นกะรัต(K) หรือนิยมเรียกกันทัวไปว่า “เค” ทองคำบริสุทธิ์ที่ไม่มีโลหะหรือสารอื่นเจือปนอยู่ เรียกว่าทอง 24 กะรัต(24K) หากมีความบริสุทธิ์ของทองคำลดต่ำลงมา ก็แสดงว่ามีโลหะอื่นเจือปนมากขึ้น เช่น ทอง 18 กะรัตหรือ 18เค หมายถึง ทองที่มีเนื้อทองบริสุทธิ์ 18 ส่วน และมีโลหะอื่นเจือปน 6 ส่วน เป็นต้น 

 

มาตรฐานทองเคที่ใช้ในปัจจุบัน

24K เทียบเท่าทอง 99.99% นิยมในประเทศสวิสเซอร์แลนด์

22K เทียบเท่าทอง 91.7% นิยมในประเทศอินเดีย

21K เทียบเท่าทอง 84.5% นิยมในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง

18K เทียบเท่าทอง 75% นิยมในประเทศอิตาลี,ฝรั่งเศส,ญี่ปุ่น

14K เทียบเท่าทอง 58.3% นิยมในประเทศสหรัฐอเมริกา,อเมริกาเหนือ,อังกฤษ

10K เทียบเท่าทอง 41.6% นิยมในประเทศสหรัฐอเมริกา ,อเมริกาเหนือ

9K เทียบเท่าทอง 37.5% นิยมในประเทศอังกฤษ

8K เทียบเท่าทอง 33.3% นิยมในประเทศเยอรมนี

 

สำหรับประเทศไทย มาตรฐานความบริสุทธิ์ของทองคำอยู่ที่ 96.5 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็น 23.16K จะมีความแข็งของเนื้อทองพอเหมาะสำหรับการนำมาทำเครื่องประดับ โดยทองคำ 99.99% จะมีความอ่อนไม่สามารถนำมาทำเครื่องประดับได้ ทำให้ต้องผสมโลหะลงไปเพื่อปรับคุณสมบัติทางกายภาพของทองคำให้แข็งขึ้น คงทนต่อการสึกหรอ ใช้งาน

Related Content
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Privacy Policy and Cookies Policy
Compare product
0/4
Remove all
Compare